Yritykset

Yrittäjä, Salon seudulla tavoitat luotettavasti sanomalehdellä.

Kullakin medialla on omat vahvuutensa. Kuluttajan huomion saa äänellä, liikkeellä, pysäyttävällä kuvalla ja mielenkiintoisella viestillä. Mediamaailma monimutkaistuu ja eri medioiden raja-aidat hälvenevät. Esimerkiksi videoita näkee paljon muissakin kanavissa kuin televisiossa. Myös perinteinen sanomalehti on nykyisin paljon muutakin kuin pelkkä paperi. Mainostajaa voi hämmentää vaihtoehtojen paljous, tärkeää olisi pystyä rakentamaan toimiva sekoitus erilaista asiakasviestintää.

Medioilla on omat vahvuutensa. Radiomainoksessa toimii tarttuva ralli, videokuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, sosiaalinen media on hyvä täydentäjä ja asiakaspalvelukanava, sanomalehden lukija ehtii pysähtyä mainoksen äärelle ja vaikkapa myöhemmin palata siihen, verkossa mainostajan omat sivut ovat vain yhden klikkauksen päässä.

Mistä mainostaja sitten tietää, mitä mediaa käyttää missäkin tilanteessa, ja miten medioita voi verrata toisiinsa?

Mainostajan tavoite määrittelee mediavalintaa. Kun tavoittelee isoa kuluttajajoukkoa, kannattaa viestiä massoille. Massamedialla tarkoitetaan perinteisesti televisiota, radiota ja sanomalehteä. Tv ja radio toimivat, kun haluaa tavoittaa samoja ihmisiä useamman kerran – eli toistoa viestille. Sanomalehti tavoittaa laajasti eri ihmisiä jo yhdellä numerolla. Sanomalehti kutsutaan kotiin joka aamu ja siinä ilmoitus on laadukkaassa ympäristössä. Kolme neljästä lukijasta suhtautuu myönteisesti sanomalehtimainontaan. Sanomalehdessä mainoskin on uutinen!
(lähde: Aamulehti, asiantuntija-artikkeli

Media-alan sanastoa

Levikki
Levikki on lehden maksettujen tilauksien määrä. Luku saadaan jakamalla tilattujen ja irtonumeroina myytyjen numeroiden yhteismäärä tiettynä ajanjaksona ilmestymiskertojen lukumäärällä. Tarkastus  tehdään kaikille lehdille samoja periaatteita noudattaen. Tarkastustiedot ovat puolueettomia ja valvottuja. Salon Seudun Sanomien nettoluku eli levikki/tilaus on maksullista ja lehti päätyy asiakkaalle kotiin tai mihin lehti on tilattu.
http://mediaauditfinland.fi/

Jakelulevikki = jakelumäärä, eli montako kappaletta lehteä jaetaan postilaatikkoihin, -luukkuihin tai jakelupisteisiin.

Peittojakelu ja täytejakelu
Jakelu myös ei-tilaajatalouksiin (luukkuihin, joissa ei ole mainoskieltoa) tapahtuva normaalia kattavampi jakelu.

Lukijamäärä
Kansallinen Mediatutkimus (KMT) on printtimedia-alan yhdessä tilaama tutkimuskokonaisuus. Tutkimuksen päätilaaja on MediaAuditFinland Oy (ent. Levikintarkastus) ja toteuttaja TNS Gallup Oy. Päätuloksena tutkimuksesta saadaan printtimedian virallinen valuutta eli lukijaestimaatti, joka ilmaisee kuinka monta tuhatta lukijaa kunkin lehden keskimääräisellä numerolla on. Kun lukijamäärä on puolueettoman ja valtakunnallisen tutkimuslaitoksen selvittämä, se pitää varmasti paikkansa.

Sanomalehti
Sanomalehti on paperisen sanomalehden ja siihen mahdollisesti liittyvien verkkolehden ja sähköisten uutis- ja ilmoituspalvelujen kokonaisuus. Painetun sanomalehden kriteereitä ovat maksullisuus, ilmestyminen vähintään kerran viikossa, tarkastettu levikki sekä monipuolinen ja ajankohtainen sisältö.

Paikallislehti
Paikallislehti on vähintään kerran viikossa ilmestyvä tilattava maksullinen sanomalehti, jonka sisältö painottuu paikallisiin uutisiin, paikalliseen sisältöön ja ilmoituksiin painetussa sekä sähköisessä muodossa.

Kaupunkilehti (ilmaisjakelulehti) 
Kaupunkilehdellä tarkoitetaan säännöllisesti, vähintään kerran viikossa jaettavaa maksutonta painotuotetta, jonka julkaiseminen rahoitetaan ilmoitustilan myynnillä. Kun ilmaisjakelulehti ei ole sitoutunut KMT-tutkimukseen, se käyttää usein mediatiedoissaan lukijamäärän sijaan painosmäärää. Mikäli painosmäärää käytetään markkinoinnin perusväittämänä, tulee muistaa, että se ei kerro lehden todellista lukijamäärää. Noutopisteellä tai mainosnipun seassa jaettava lehti tavoittelee lukijan huomiosta monen muun näyttävän julkaisun kanssa.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Me Salon Seudun Sanomien mediamyynnissä haluamme auttaa sinua ja yritystäsi menestymään.

Käytettävissäsi on ammattitaitoinen ja iloinen henkilökunta, joka opastaa mielellään kaikissa ilmoitusasioissa.

Perinteisen lehden lisäksi käytettävissäsi ovat myös mainospaikat www.sss.fi verkkosivullamme ja digitaalisessa näköislehdessä. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

http://www.sssmedia.fi/yhteystiedot/