Mediakortti

18 SALON SEUDUN SANOMAT | MEDIATIEDOT & HINNASTO 2019 alennukset toistoalennus 15 % pikatoistoalennus sopimusalennukset mainostoimistokorvaus –15 % alennuksia koskevat rajoitukset vaihtoilmoituskorvaukset Myönnetään toiselta ja sitä seuraavilta julkaisukerroilta, kun ilmoitus toistetaan muuttumattomana enintään 14 päivän välein. Myönnetään, kun sama ilmoitus toistetaan muuttumattomana seuraavana päivänä (ensimmäinen toisto 30 %, seuraava toisto 15 %, seuraava toisto 30 %, seuraava toisto 15 %). Ilmoitusvolyymin mukaan. Mainostoimistokorvaus myönnetään Salon Seudun Sano- mien hyväksymälle mainos- tai mediatoimistolle. Mainos- toimistokorvauksen saaminen edellyttää valmista aineistoa. Korvaus ei koske nettohintaisia ilmoituksia eikä Kaupan Paikka -ilmoituksia. Vuosisopimusalennus, vaihtoilmoitusalennus ja mainostoi- mistokorvaus sulkevat pois toisensa. Mainostoimistokorva- uksen, vuosisopimusalennuksen ja vaihtoilmoitusalennuk- sen lisäksi voi saada vain yhden muun alennuksen. Vaihtoilmoitusalennus 15 % sanomalehdille, jotka myöntävät vastaavan alennuksen. Minimikoko vaihtoilmoitukselle on 100 pmm. vastuu virheistä ja reklamaatiot Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrät- tyinä päivinä. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehdellä on vastuuvapaus myös silloin, kun ilmoituksen virhe johtuu epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse ilmoitusta annettaessa sattuneesta väärinkäsityksestä. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemises- sa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Mahdollista virhehyvitystä ei myönnetä, jos aineistoa ei ole jätetty aineistoaikataulun mukaisesti. Lehti ei korvaa ilmoi- tusaineistossa olleen viruksen takia ilmoitukseen tullutta virhettä tai ilmoituksen poisjääntiä lehdestä. Huomautukset virheellisestä tai julkaisematta jääneestä il- moituksesta on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa ilmoituk- sen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=