10 Torstaina 4. maaliskuuta 2021 Sakari Simo Henrik Forsell 22.1.2020 2390 g ja 47 cm Vanhemmat: Jenna ja Simo Forsell Lilja Signe Alastalo 22.1.2020 3620 g ja 51 cm Vanhemmat: Emma Aro ja Lauri Alastalo Eeli Oliver Aaltonen 11.1.2020 4380 g ja 54 cm Vanhemmat: Fanni Laine ja Saku Aaltonen Hilda Fiona Heino 8.2.2020 4018 g ja 53 cm Vanhemmat: Laura ja Juho Heino Sofia Alexandra Nuppumäki 21.1.2020 4205 g ja 54 cm Vanhemmat: Kirsi ja Tero Nuppumäki Mimosa Lea Lilia Lähtinen 29.7.2020 3810 g ja 50,5 cm Vanhemmat: Elina ja Matti Lähtinen Topi August Marttila 5.2.2020 3610 g ja 50 cm Vanhemmat: Viivi Hurme ja Juho Marttila Emma Aini Anneli Virtanen 29.10.2020 4130 g ja 53,5 cm Vanhemmat: Emilia ja Simeon Virtanen Alina Kerttu Unelma Sinervä 12.3.2020 4110 g ja 53 cm Vanhemmat: Eeva ja Juuso Sinervä Saga Katjaana Skön 21.11.2020 3600 g ja 50 cm Vanhemmat: Taru ja Kaj Skön Nelli Laina Hannele Jääskeläinen 8.2.2020 3910 g ja 50 cm Vanhemmat: Tiia ja Roni Lassila Noel Aarto Kasimir Mäkinen 8.4.2020 3005 g ja 48 cm Vanhemmat: Suvi Hurme ja Tuomas Mäkinen Hugo Jasse Petteri Järvi 25.11.2020 3195 g ja 50 cm Vanhemmat: Hanna Kari ja Jone Järvi Neela Mikaela Levola 13.4.2020 3550 g ja 50 cm Vanhemmat: Jonna Laaksonen ja Antti Levola Sofia Linnea Huotari 27.8.2020 3455 g ja 49 cm Vanhemmat: Saana ja Henri Huotari Aino Ester Aleksandra Sairanen 20.3.2020 2740 g ja 49 cm Vanhemmat: Katariina Vainio ja Jyrki Sairanen Vivia Aava Aaltonen 12.7.2020 3848 g ja 51cm Vanhemmat: Anna Heinikkala ja Jere Aaltonen Mio Janne Johan Muntila 7.9.2020 3296 g ja 51 cm Vanhemmat: Emilia ja Janne Muntila Atte Werner Antero Heikkilä 11.7.2020 3220 g ja 51,5 cm Vanhemmat: Netta Laurén ja Heikki Heikkilä Väinö Tapani Ilmari Virtanen 18.6.2020 3240 g ja 49,5 cm Vanhemmat: Camilla Ylijurva ja Jonni Virtanen Olka Aliisa Eufrosyyne Virtanen 30.6.2020 2910 g ja 47,5cm Vanhemmat: Kristiina ja Elias Virtanen Elmeri Lauri Juhani Liippo 17.1.2020 4160 g ja 54 cm Vanhemmat: Minna Saarinen ja Pekka Liippo Helmi Maritta Lehmusvaara 19.1.2020 2900 g ja 47 cm Vanhemmat: Marjut Varjonen ja Olli Lehmusvaara Mila Alli Helena Vehanen 4.12.2020 2962 g ja 48 cm Vanhemmat: Tanja ja Markus Vehanen Janette Rosa Annika Österman 16.11.2020 4060 g ja 52,5 cm Vanhemmat: Heidi Luotonen ja Jarno Österman Eeli Aapo Mikael Salin 16.1.2020 4018 g ja 55 cm Vanhemmat: Heli ja Eemeli Salin Viljo Veikko Aleksander Laulajainen 16.10.2020 4014 g ja 54 cm Vanhemmat: Reetta Sorosuo ja Juho Laulajainen Jooa Antero Salminen 21.8.2020 3624 g ja 52 cm Vanhemmat: Jenni Uusitalo ja Pasi Salminen Ellen Amanda Uusitalo 7.8.2020 3340 g ja 50 cm Vanhemmat: Johanna ja Joonas Uusitalo Iiris Eeva Aleksandra Rantanen 12.11.2020 4130 g ja 52 cm Vanhemmat: Anniina ja Markus Rantanen Ilona Ellen Eufrosyyne Anttila 13.6.2020 4070 g ja 52cm Vanhemmat: Meira Rinne ja Rami Anttila Venla Maria Serafina Jääskeläinen 12.5.2020 3035 g ja 48,5 cm Vanhemmat: Tanya Jääskeläinen ja Pauli Lehto Minka Elli Matilda Peltola 16.6.2020 3770 g ja 51,5 cm Vanhemmat: Christa Chryssanthou ja Joni Peltola Alvar Aarne Aleksi Virtanen 27.6.2020 4255 g ja 53,5 cm Vanhemmat: Kirsi Ståhl ja Joona Virtanen Veikka Mikael Saaristo 25.7.2020 3550 g ja 52 cm Vanhemmat: Siiri Sairanen ja Heikki Saaristo Uudenkaupungin vuoden 2020 VAUVAT www.uudenkaupungin- sanomat.f i Vauvat myös netissä osoitteessa: Neela Lumi Tuulia Salovaara 18.4.2020 4020 g ja 50,5 cm Vanhemmat: Eveliina ja Mika Salovaara Aaron Juhani Antinpoika Sopola 1.11.2020 3570 g ja 52 cm Vanhemmat: Helena Rantala ja Antti Sopola Torstaina 4. maaliskuuta 2021 11 Sak ri Simo Henrik Forsell 22.1. 0 2390 g ja 47 cm Vanhem at: Jenna j Simo F rsell Lilja Signe Alastalo 22.1. 0 3620 g ja 51 cm Vanhem at: Em a Aro ja Lauri Alast lo Eeli Oliver Aaltone 11. .20 4380 g ja 54 cm Vanhem at: Fanni Laine ja Saku Aaltone Hilda Fiona Heino 8.2.20 4018 g ja 53 cm Vanhem at: Laur j Juho Heino Sofia Alexandra Nuppumäki 21.1.20 4205 g ja 54 cm Vanhem at: Kirsi ja Tero Nuppumäki Mimosa Lea Lilia Lähtine 29.7.20 3810 g ja 50, cm Vanhem at: Elina j Matti Lähtine Topi Aug st Marttila 5.2.20 3610 g ja 50 cm Vanhem at: Viivi Hurme ja Juho Marttila Em a Aini Anneli Virtane 29.10 2 4130 g ja 53, cm Vanhem at: Emilia j Simeon Virtane Alina Kerttu Unelma Sinervä 12.3.20 4110 g ja 53 cm Vanhem at: Eeva j Juuso Sinervä Sag K tj an Skön 21.1 .20 3600 g ja 50 cm Vanhem at: Taru ja K j Skön Nelli Lain H nnele Jääskeläine 8.2.20 3910 g ja 50 cm Vanhem at: Tiia j Roni Lassila Noel Aarto Kasim r Mäkine 8.4.20 3005 g ja 48 cm Vanhem at: Suvi Hurme ja Tuomas Mäkine Hugo Jasse P tteri Järvi 25.11.20 3195 g ja 50 cm Vanhem at: Hanna K ri ja Jone Järvi Neela Mikael Levola 13.4.20 3550 g ja 50 cm Vanhem at: Jonna L aksone ja Antti Levola Sofia Linnea Huotari 27.8.20 3455 g ja 49 cm Vanhem at: Saan j Henri Huotari Aino Ester Aleksandra Sair ne 20.3.20 2740 g ja 49 cm Vanhem at: Katariina V inio ja Jyrki Sair ne Vivia A v Aaltone 12.7. 0 384 g ja 51cm Vanhem at: Anna Heinikkala j Jere Aaltone Mio Janne Johan Muntila 7.9.20 3296 g ja 51 cm Vanhem at: Emilia j J nne Muntila Atte Werner Antero Heikkilä 11.7.20 3220 g ja 51, cm Vanhem at: Netta L urén ja Heikk Heikk lä Väinö Tap ni Ilmari Virtane 18.6.20 3240 g ja 49,5 cm Vanhem at: Camilla Ylijurva j Jonni Virtane Olka Aliisa Eufrosyyne Virtane 30.6.20 2910 g ja 47,5cm Vanhem at: Kristi na j Elias Virtane Elmeri Lauri Juhani Liippo 17. .20 4160 g ja 54 cm Vanhem at: Minna S arine ja Pekka Liippo Helmi Maritta Lehmusvaar 19. .20 2900 g ja 47 cm Vanhem at: Marjut Varjone ja Olli Lehmusvaar Mila Alli Helena Vehane 4.12 20 2962 g ja 48 cm Vanhem at: Tanj j Markus Vehane Janette Rosa Annika Österman 16. 1.20 406 g ja 52, cm Vanhem at: Heidi Luot ne ja Jarno Österman Eeli Aapo Mikael Salin 16. .20 4018 g ja 55 cm Vanhem at: Heli ja Eem li Salin Viljo Veikko Aleksander Laul jaine 16. 0 2 4014 g ja 54 cm Vanhem at: Reetta Sorosuo ja Juho Laul jaine Jooa Antero Salmine 21.8.20 3624 g ja 52 cm Vanhem at: Jenni Uusitalo ja Pasi Salmine Ellen Amanda Uusitalo 7.8.20 3340 g ja 50 cm Vanhem at: Johanna j Joonas Uusitalo Iiris Eeva Aleksandra Rantane 12. 1.20 4130 g ja 52 cm Vanhem at: Annii a j Markus Ranta e Ilona Ellen Eufrosyyne Anttila 13.6.20 407 g ja 52cm Vanhem at: Meira Rinne ja Rami Anttila Venla Mari Serafina Jääskeläine 12.5.20 30 5 g ja 48,5 cm Vanhem at: Tanya Jääskeläine ja Pauli Lehto Minka Elli Matilda Pelto a 16.6.20 3770 g ja 51, cm Vanhem at: Christa Chryssanthou ja Joni Pelto a Alvar Aarne Aleksi Virtane 27.6.20 4255 g ja 53, cm Vanhem at: Kirsi Ståhl ja Joona Virtane Veikka Mikael Saaristo 25.7.20 3550 g ja 52 cm Vanhem at: Siiri Sair ne ja Heikk Saaristo w .u denkaupungin- sanomat.fi Vauvat myös netis ä osoit e s a: Neela Lumi Tuulia Salovaar 18.4.20 402 g ja 50, cm Vanhem at: Eveliina j Mika S lovaar Aaron Juhani Anti poika Sop la 1.1 .20 3570 g ja 52 cm Vanhem at: Helena R ntala j Antti Sop la

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=