Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 28 Next Page
Page Background

Badding

8

Helsinkiläinen kitaristi An-

tero Jakoila soittaa kaikilla

Somerjoen 70-luvun levyil-

lä, ja hänen taiturointiaan

kuullaanmuunmuassa Fii-

laten ja höyläten -soolossa.

Jakoila sovitti paljon Bad-

dingin biisejä ja tuotti kol-

mannen eli Sydän lämpöä

täys -levyn.

– ”Nyt mulla olis, Ante-

ro, tällainen kesäbiisi”, hän

sanoi, kun tuli meille lal-

lattelemaan Paratiisia ää-

nittämänsä kasetti muka-

naan. Etsimme yhdessäkita-

rasointuja. Hänellä oli tark-

ka käsitys siitä, mikä soin-

tu otetaan, vaikkei termejä

osannutkaan. Minä annoin

sointuja, ja hän sanoi, että

”ei toi, ei toi, TOI!”.

Biisit hioutuivat monesti

Jakoilanolohuoneessa. Bad-

ding istui aina samassa soh-

vannurkassa, jossaParatiisi-

kin syntyi.

– Numminen ja

Uhleni-

uksenJani

olivat sitten tuot-

tamassa sitä. Biisistä tu-

li klassikko ja Suomen soi-

tetuin.

Someron kummajaiselta

tarjolla biisi Elvikselle

Baddingin Fiilaten ja höylä-

ten -kappaleesta ei lähdetty

tietoisesti tekemään hittiä.

– Vedettiin vaan niin ko-

vaa kuin pystyttiin. Rau-

li lauloi sellaisella fiiliksel-

lä, että se on paljon parem-

pi kuin

ChuckBerryn

alku-

peräinen versio.

JarkkoLai-

neen

teksti on nerokas.

Jakoila painottaa, et-

tä Rauli sai suomen kielen

svengaamaan rockissa.

– Esimerkiksi Mä jäin kii

on aivan hillitön.

Jakoila kuvaa Baddingiä

tyylitaituriksi, joka teki usei-

ta todellisia balladi- ja rock-

helmiä.

– Raulilla oli mahtava

melodiataju ja tulkintaky-

ky. Numminenhan lähet-

ti Valot-biisin käännöksen

Elvis Presleyn

managereil-

le. Se olisi sopinut Elviksel-

lemielettömän hyvin, mut-

ta ehkä hänen levy-yhtiön-

sä oli siinä vaiheessa jome-

nettänyt toivonsa, eikä siel-

tä ikinä tullut vastausta. Se

olisi ollut kova paukku hel-

sinkiläiselle kermakakkuvä-

elle, kun Elvis olisi levyttä-

nyt somerolaisen kumma-

jaisenbiisin, Jakoila nauraa.

”Kun mä oon

tän näköinen”

Jakoila muistaa, miten kii-

rehti vaimonsa kanssa hiu-

kanmyöhässä

Risto Jarvan

Bensaa suonissa -elokuvan

ensi-iltanäytökseenBio Re-

xiin. Yksinäinen Rauli hei-

lui Mannerheimintiellä ul-

ko-oven tuntumassa. ”Ei ne

päästä mua sisään, kun mä

oon tän näköinen”, kertoi

elokuvan musiikin säveltä-

nyt mies.

– No, minä menin sitten

vaksin kanssa tappelemaan,

ja pääsimme sisään. Tari-

na on hyvä esimerkki Bad-

dingin saamasta nuivasta

kohtelusta. Olihan se ujo

ja nukkavieru. Stadin rok-

kijengi naureskeli maalais-

muusikolle.

Suomen johtavissa bän-

deissä soittanut Jakoila ei

naureskellut.

– Tiesin, että nyt tapah-

tuu. Minusta tuli Raulin

luottohenkilö, johon hän

turvautui ja kysyi aina,

”onks Jakoila paikalla”.

Finnvoxin käytävästä

saatiin kitaraan kaiku

Love Recordsin kantajen-

giin kuulunut Antero Jakoi-

la soitti nuorena rockmuu-

sikkona Jussi & The Boy-

sissa bändin kuumimman

ajan. Lisäksi hän oli muka-

namonienmuidenbändien

levyillä. Jakoilamuistaa, et-

tä hirveän nopeasti piti teh-

dä ja paljon.

– Silloin ei pystytty kor-

jaamaan kaikenlaisten tu-

rojen laulamista nuotilleen

niin kuin nykytekniikalla,

hän painottaa.

– Joskus hävettää, että

soitto on levyillä vähän epä-

vireistä, kun ei ollut mitta-

reita keksitty. Sulamit onhy-

vä esimerkki: ei älytty ottaa

pianosta virettä, mutta en

usko, että moni kuuntelija

siitä kärsii.

– Silloin ei ollut efektejä

eikä lisälaitteita. Kaikki ki-

kat piti keksiä itse. Menin

Finnvoxin kiviseen käytä-

vään soittamaan, jotta sain

kaiun. Joskus kitara kytket-

tiin urkujen lisäkaappiin,

kuten Valoissa.

Antero Jakoila eli vahvas-

ti mukana Baddingin suo-

sion ensimmäisen kaaren.

– Sitten meni viihteen

puolelle, ja tuli vaihe, jossa

hän innostui humpasta ja

otti tanssimuusikkoja taus-

talleen. Sen jälkeen Pulliai-

sen isäntämies otti ohjat ja

veti Baddingin toisen kier-

roksen, jolloin syntyi mo-

nia hienoja biisejä.

Badding oli tavallista

suurempi persoona

Helsinkiläinen kitaristi

Esa

Pulliainen

oli merkittäväs-

sä roolissa Baddingin uran

uudessa nousussa 80-lu-

vulla. Hän sovitti likipitä-

en kaikki kappaleetmiehen

kolmelle viimeiselle levylle,

jotka tämä teki yhdessä Pul-

liaisen luotsaaman Agents-

yhtyeen kanssa. Agents ja

Somerjoki löysivät toisen-

sa levy-yhtiön kautta. Odo-

tettu comeback alkoi 1982,

jolloin

PekkaAarnion

tuot-

tama, eri

musiikki-

lajien vä-

lisiä rajo-

ja madal-

tanut Ik-

kunap-

rinsessa

ilmestyi.

– Lo-

ve oli hajonnut ja Johanna

Kustannus perustettu. Tuot-

tajat Pekka Aarnio ja

Atte

Blom

hiffasivat, että Agents

on ilman solistia, eikä Bad-

dingillä ole bändiä, Agent-

sin basisti Kai Pulliainen

muistaa.

– Välillä olimme studiol-

la yhtä aikaa, välillä eri ai-

kaan, mutta lopputulos oli

hyvä, hän myhäilee Ikku-

naprinsessa-, Tähdet, täh-

det- ja Laivat-levyjen on-

nistumista.

Levyt tehtiin vuosina

1982–1985, mutta Agents

keikkaili oikukkaan solistin-

sa kanssa vain osan ajasta.

Pulliainen kuvailee Baddin-

giä ainutlaatuiseksi, mutta

hyvin kummalliseksi per-

soonaksi.

– Hän lauloi aina todella

hyvin ja muisti erinomai-

sesti kaikki sanat, mutta oli

hyvin vetäytyvä ja keikoilla

erityisen vaikea. Hänpiirte-

li lehden

nurkkiin

mennin-

käisiä ja

hihitteli

niille it-

sekseen.

– Bad-

dingistä

oli vai-

kea saada kiinni,mutta näin

hänessä erittäin suurta si-

säistä voimaa ja aistin hä-

nestä tavallista suuremman

persoonan. Badding tiesi,

mitä teki ja miten lauloi.

Hänen tulkintansa olivat ai-

nutlaatuisia. Hän tiesi var-

masti olevansa hyvä ja oli

sinut itsensä kanssa, mutta

paineet siitä, tuleeko suosi-

ota vai ei, rassasivat miestä.

– 70-luvunalussa rockmuusikonmenestyminenvaati kään-

nöshittien levyttämistä, Arto Koskinen muistaa.

– Rauli halusi kauheasti esille, mutta oli niin hirveän ujo, ettei kestänyt alkoholisoitumatta sitä pyöritystä, vastuuta ja

suosiota. Hän ei ollut tarpeeksi ronski ja vahva, Antero Jakoila toteaa.

Se olisi ollut kova paukku

helsinkiläiselle kermakak-

kuväelle, kun Elvis olisi

levyttänyt somerolaisen

kummajaisen biisin.”

kitaristi Antero Jakoila

SSS-ARKISTO/MINNA MÄÄTTÄNEN

SSS-ARKISTO/MINNA FILPPU

”Nyt mulla ois

tällainen kesäbiisi”

ÖRNINKATU 8,

p. 02-7331 182

SALON AUTOTARVIKE

Avoinna ma-pe 8-17, la 9-13

Salon Autosähkö

Örninkatu 8, 24100 Salo

Puh. (02) 731 3362

Avoinna ma-pe 8-17

AKUT EDULLISESTI!

PL55540

esim.

Takuu 2v. h-autot

55 Ah

55

Tuo vanhat akut kierrätykseen veloituksetta.

VAIhTo-

pAlVelU

• h-autot

• mopot, mp

• VENEEt

• k-autot

• tRaktoRIt

Joensuuntie 40, Somero

P. (02) 748 5272

NYT MYÖS VERKOSSA:

www.kauppa.ompelimoriitta.fi

LÖYdäT

MEidäT

MYÖS

VERKOSTA

Tule tekemään löytöjä

Kesän Kuumat

KangasmarKKinat Käynnissä!

KanKaita

5€/m 1€/m 2€/m

Horninkatu 11 B 2, 24100 Salo Puh. 044 717 3224

Ma-pe 10-18 la 9.30-15 Iltatoritorstaisin: 10-20

Kesäale on jo alkanut!

Tule tutustumaan uuteen

avaraan Murenaan

Yli 3300 toinen toistaan

ihanampaa tuotetta.

Tällä kupongilla

-20%

vapaavalintaisesta

tuotteesta.

!