Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 28 Next Page
Page Background

Badding

2

BADDING

Päätoimittaja: Ville Pohjonen

Tuottaja, toimittaja: Minna Filppu

Taitto: Liisa Salo

Kannen kuva: Lehtikuva/Jorma Pouta

Julkaisija: Salon Seudun Sanomat Oy, Paikallislehti Somero,

Auranmaan Viikkolehti, Ykkössanomat

Painopaikka: Salon Lehtitehdas 2015

SISÄLLYS

S

omerolaissyntyinen

Rauli ”Badding” Somer-

joki oli Suomi-rockin

voimahahmo 70-luvulla ja

laajan yleisön iskelmäsuo-

sikki 80-luvulla. Miehessä

yhdistyivät monipuolinen

musiikillinen lahjakkuus ja

erikoisen herkkä persoona.

L

egendaarisen

Rau-

li Baddingin elämän-

työ on pysyvä osa suo-

malaista kulttuuriperintöä.

Upeaääninen tulkitsija sai

suomen kielen svengaa-

maan rokissa ja tulkitsi tai-

tavasti herkimmät balladit.

Baddingiltä on julkaistu yli

60 sävellystä, noin 40 sanoi-

tusta ja reilut 170 levytystä.

E

siintymispelkoaan

viinalla häivyttänyt

muusikko kuoli vuon-

na 1987 alkoholimyrkytyk-

seen asunnossaan Helsin-

gissä. Hän oli kuollessaan

vain 39-vuotias.

S

omerolla juhlitaan 11.

heinäkuutamiehenelä-

mäntyötä koko päivän

kestävällä Bussi Somerol-

le -tapahtumalla. Sen ai-

kana paljastetaan muis-

tomerkkiin ikuistettu

Badding. Kuvanveis-

täjä Seppo Mannisen

ja sarjakuvataiteilija

Heikki Paakkasen

yhteistyöstä ja

intomielisyy-

destä syntyi

huima lop-

putulos

kuten

Man-

ninen

alun-

perin

kaa-

vailikin:

veistos, jonka kaltaista ei

muualta löydy.

B

ussi Somerolle -tapah-

tumaan liittyen Bad-

dingin kunniaksi on

koottu lukupaketti, jos-

sa monet miehelle lähei-

set ihmiset kertovat hänen

vaikutuksestaan suomalai-

sen rytmimusiikin histo-

riaan, muistelevat hänen

elämäänsä ja valottavat ta-

paansa tehdä musiikkia.

Sydän lämpöä täys,

Minna Filppu

Ikuisesti

Rauli Badding

Bussi Somerolle juhlii Baddingiä

3

Väsynyt matkamies saa levähdyspaikan

5

Nukkavieru tyylitaituri hioi todellisia helmiä

7

Silloin keikkabussin laakerit eivät ehtineet jäähtyä 11

Paras kuski Yhdysliikenteen tunsi reitin ja laulajan 13

Somerjoen sisarukset jakoivat mielikuvitusmaailman 18

Katri Somerjoki laulaa folkia

20

Fiilaten ja höyläten soi Toukkareiden häissä

23

Paratiisi paljastaa pakahduttavan rakkauden

24

KULTTUURI

Someron Yrittäjät

Helmi

Muotiputiikki

RBS Rock

Järj. Arto Tuominen p. 040 720 6056

ja Someron nuorisoseura

S o m e r o l l A KiirunpuiSToSSA

pe 10.7. 16.30–23.00

Someron nuorisotoimi Someron seurakunnan musiikkityö

Somerniemen VpK

Svengi ry

Jaska Sevón

eila Käkönen

Voitto ollonqvist

Kai Aaltonen

Kai merilä

markku lukumies

Tapahtumaa tukemassa:

IsoIsä Kohtu Kohtu

16.30

Simo Saarinen

Olli Paakkunainen

Jussi Suojoki

Kalle (Kajo) NIsKaNeN

17.15

joNIhey

18.15

Joni Heinonen räppäri

Huntti, Riku Heikkilä räppäri

sekä OJ71, Aleksi Ruotsalainen

ja Eldis, Eetu Koivisto

soul Mates

19.15

Laura Simoila, laulu (ikkunaprinsessa)

Lauri Salokoski, basso

Antti Katajisto, kitara

Hannu Risku, rummut

DIorIa

20.15

Juha O. Niemelä, laulu ja basso

Juha Haapa-aho, laulu ja kitara

Sami Maunu, kitara

Marko Järvenpää, rummut

Dr PotIoN

21.15

Maarit Schulte, laulu

Pekka Junnila, basso

Kari Väisänen, rummut

”Vikke”Mika Qvikman, kitatra/laulu

heavy FluID

22.15

Jyri the Goth Nokkala, laulu

Jooel Ranta, kitara

Reko Sailio, rummut

Vesa Janhunen, basso

Shown juontaa THe one and only

JASKA SeVÓn

p.S. ethän unohda jälkilämpöjä!!!

JATKoT ravintola

Hämeenportissa klo 23-04

Vapaa pääsy!

myynti@varastokontti.fi

SOMERON HINAUS

ISOISä KOHtu KOHtu

JONIHEy

DR POtION

DIORIA

KALLE (KAJO)

NISKANEN

HEAVy FLuID

www.someronnuorisoseura.wix.com/rbs-rock

KESÄLLÄALUEENSAYKKÖNEN

SOuL MAtES

J. JA M. LAUNOKORPI OY