Suomalaisista 89 prosenttia luki viikoittain sanomalehteä syksyllä 2017, ilmenee uusimmasta Kansallisesta Mediatutkimuksesta. Painettuna sanomalehteä luki 71 prosenttia, tietokoneella 43 prosenttia, puhelimella 47 prosenttia ja sähköisellä lukulaitteella 24 prosenttia suomalaisista. Päivittäin sanomalehtiä luki reilut 60 prosenttia suomalaisista.

Sanomalehden lukemisen muutosta kuvastaa hyvin se, että mittauksessa mukana olevien 32 suuren sanomalehden digitaalisten näköislehtien lukeminen kasvoi viimeisen vuoden aikana 31 prosenttia.

Uusimman KMT-tutkimuksen mukaan 66 prosentilla suomalaisista on painetun tai digitaalisen sanomalehden tai näiden yhdistelmän tilaus.

KMT 2017 -tulosten mukaan sanomalehtiä lukivat eniten 40–49-vuotiaat. Johtajista ja ylemmistä toimihenkilöistä sanomalehtiä luki 91 prosenttia, opiskelijoista ja koululaisista 80 prosenttia. Näissä luvuissa lukemisen yleisyyden mittareina käytettiin 38 sanomalehtibrändin painettujen lehtien numerokohtaista tavoittavuutta ja näiden lehtien digitaalisten palveluiden viikkotavoittavuutta vuonna 2017.

Sanomalehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011-2017. Lähde: KMT

linkki juttuun