Rek­ryEx­po Tu­run Mes­su­kes­kuk­ses­sa 22.11.2017

Tu­run Mes­su­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään mar­ras­kuun 22.päi­vä täy­sin uu­den­lai­nen Rek­ryEx­po-ta­pah­tu­ma. Ky­sees­sä on rek­ry­toin­ti­kon­sep­ti, jo­ka yh­dis­tää mes­su­ta­pah­tu­man ja te­hok­kaan print­ti­mai­non­nan. Ta­pah­tu­man ta­voit­tee­na on koo­ta yh­teen rek­ry­toi­vat yri­tyk­set ja po­ten­tiaa­li­set työn­ha­ki­jat. Rek­ryEx­pon jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä  Tu­run Sa­no­mat, Tu­run Mes­su­kes­kus, Sa­lon Seu­dun Sa­no­mat se­kä TS-yh­ty­män pai­kal­lis­leh­det.

Työ­nan­ta­jil­le on tar­jol­la Rek­ryEx­po-pa­ket­ti­rat­kai­su, jo­ka si­säl­tää se­kä stän­din mes­su­ta­pah­tu­mas­sa et­tä il­moi­tuk­sen eril­li­ses­sä Rek­ryEx­po-leh­des­sä. Pa­ket­ti­rat­kai­su­ja on saa­ta­vil­la usei­ta eri ko­koi­sia eri­lai­siin tar­pei­siin – voit tu­tus­tua nii­hin tääl­tä.

Rek­ryEx­po-leh­ti jul­kais­taan Sa­lon Seu­dun Sa­no­mis­sa ja Turun Sanomissa 15.11. se­kä TS-yh­ty­män pai­kal­lis­leh­dis­sä 14.11.
Leh­ti on eri­no­mai­nen paik­ka se­kä työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van luo­mi­seen et­tä työ­paik­kail­moit­te­luun!

Voit ky­syä li­sä­tie­to­ja myös suo­raan Salon Seudun Sanomista: Minna Ihanmäki 02 7702 212, Virve Ruissalo 02 7702 218